Extracorporale schokgolftherapie met lage intensiteit als mogelijke behandeling voor het overactieve blaassyndroom

Studie over het therapeutische effect en de duur van extracorporale schokgolftherapie met lage intensiteit (LiESWT) op symptomen van een overactieve blaas

Overactieve blaas (OAB) is een veel voorkomende urologische aandoening met urinaire frequentie, urinaire urgentie, nocturie en urgentie-incontinentie, die het sociale leven, de lichaamsbeweging, het werk en de slaap van een patiënt in de weg kunnen staan. Het onderzoeken van een veelbelovende optie voor OAB-patiënten is erg belangrijk, vooral één met minder bijwerkingen of invasieve afwisselingen. Deze studie maakt gebruik van extracorporale schokgolftherapie met een lage intensiteit (LiESWT) om het therapeutische effect en de duur van OAB-symptomen te onderzoeken.

Achtergrond: De huidige studie probeert het therapeutische effect en de duur van extracorporale schokgolftherapie met lage intensiteit (LiESWT) te onderzoeken op symptomen van een overactieve blaas (OAB), waaronder sociale activiteit en de kwaliteit van leven (KvL).

Methoden: In deze prospectieve, gerandomiseerde, enkelblinde klinische studie werden 65 deelnemers met OAB-symptomen willekeurig verdeeld in LiESWT (0,25 mJ/mm2, 3000 pulsen, 3 pulsen/seconde) eenmaal per week gedurende 8 weken, of een identieke placebo LiESWT-behandeling zonder de energietransmissie. We analyseerden het verschil in overactieve blaassymptoomscore (OABSS) en een driedaags urinedagboek als het primaire doel. Het secundaire eindpunt bestond uit de verandering in uroflowmetrie, post-voided residuele (PVR) urine en gevalideerde gestandaardiseerde vragenlijsten bij de baseline (W0), 4 weken (W4) en 8 weken (W8) van LiESWT, en 1 maand (F1), 3 maanden (F3) en 6 maanden (F6) follow-up na LiESWT.

Resultaten: LiESWT van 8 weken kon de urinaire frequentie, nocturie, urgentie en PVR-volume significant verlagen en de functionele blaascapaciteit, het gemiddelde ledigingsvolume en de maximale stroomsnelheid (Qmax) aanzienlijk verhogen in vergelijking met de W0 in de placebo LiESWT-groep. Bovendien waren de scores berekend op basis van vragenlijsten significant verlaagd bij W4, W8, F1, F3 en F6 in de LiESWT-groep.

Conclusies: Onze resultaten toonden aan dat de therapeutische werkzaamheid van LiESWT het ledigingsvolume kon verbeteren en OAB-symptomen, zoals urgentie, frequentie, nocturie en urine-incontinentie, kon verbeteren, en duurde tot 6 maanden follow-up. Bovendien bracht de LiESWT-behandeling statistisch significante en klinisch betekenisvolle verbeteringen in sociale activiteit en kwaliteit van leven van patiënten. Deze bevindingen suggereerden dat LiESWT zou kunnen dienen als een alternatieve niet-invasieve therapie voor OAB-patiënten.

Volledige studie: https://doi.org/10.3390/biology10060540

Auteur: Jian-He Lu, Kuang-Shun Chueh, Shu-Mien Chuang, Yi-Hsuan Wu, Kun-Ling Lin, Cheng-Yu Long, Yung-Chin Lee, Mei-Chen Shen, Ting-Wei Sun,
Yung-Shun Juan

Klik hier voor meer info over schockwave

 

Welkom bij Tendim

Medische en paramedische producten voor kinesitherapeuten, sport- en fitnessclubs, ziekenhuizen en RVT’s.

Bienvenue chez Tendim

Matériel médical et paramédical pour physiothérapeutes, clubs sportifs et clubs de fitness, hôpitaux et maisons de retraites.