Drainage Lymphatique

Wat is lymfedrainage?

Lymfedrainage is een behandeling met de bedoeling de afvoer van overtollig lymfevocht te bewerkstelligen als het lichaam daartoe zelf niet in staat is. Door massage van de lymfeklieren en de lymfebanen kan de lymfeafvoer worden gestimuleerd. Lymfedrainage is een speciale massage waarbij de stroming van het lymfevocht wordt gevolgd.

Met ons lymfedrainage toestellen activeert u de lymfatische en bloedcirculatie. Zo verzacht u de symptomen van zware, gezwollen en pijnlijke benen. U elimineert toxines en pakt de waterretentie en onesthetische gevolgen van een slechte doorbloeding aan.

Vaak zijn hiernaast andere behandelingsmethoden nodig:

  • Ambulante compressietherapie (zwachtelen) of
  • Therapeutische elastische kousen
  • Lymfetaping; door het aanbrengen van een soort pleisterstrips de lymfeafvoer stimuleren